Teknik

Programmet för dig med intresse för att skapa saker

Teknikprogrammet är ett program för dig som är intresserade i teknik, design, datorer, programmering eller helt enkelt inte vet vad du är intresserad av.

Informations- & MEDIETEKNIK

Dator- och kommunikations teknik

design & produktutveckling 

Design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala

Ett program för dig..

Teknik är ett högskoleförberedande program. Detta betyder att du får de behörigheter som krävs för att kunna plugga vidare på universitetet.

Du kan även gå ett fjärde år på teknik som ger dig goda förutsättningar för att få ett jobb direkt efter utbildningen samt de behörigheter som krävs för universitet. Detta ger dig alltså fler möjligheter efter gymnasiet, vilket är fördelaktigt om du är osäker på vad ditt framtida yrke ska vara.

På grund av de breda behörigheterna som du får på universitet, kan du bli allt ifrån civilingenjör till spelutvecklare genom att gå teknik.

Varje år på utbildningen har sin egen profil

Det första året är relativt likt högstadiet, enda skillnaden är att det du läser är rent generellt sätt mer matteinriktat samt i ett högre tempo än högstadiet.

Andra året läser du mer praktiska ämnen, antingen programmerings-orienterade kurser eller design-orienterade kurser beroende på vilken inriktning du själv väljer.

I år 3 jobbar vi på teknik mycket med UF, vilket står för ung företagsamhet. UF går ut på att prova på entreprenörskap samt hur det är att driva ett eget företag. Förutom det läser du även ett par kurser som du själv väljer.

Om du väljer att gå även det fjärde året så kommer du att läsa det på Bodens Business Park. Det fjärde året utbildar dig till gymnasieingenjör, vilket är en yrkestitel som blir allt mer och mer eftersökt på arbetsmarknaden.

Teknikprogrammet på sociala medier

Du kan på följa vad som händer på teknikprogrammet i Boden på olika sociala medier. Vi finns bland annat på YouTube, Instagram och Facebook

Olika inriktningar

På teknikprogrammet har vi två olika inriktningar och ett valbart fjärde år.

Informations- och medieteknik

Inriktningen fokuserar på datorkommunikation inom informations-, kommunikations- och medieteknik.

Design och produktutveckling

Inriktningen handlar om att kunna hantera produktutveckling från idé till färdigutvecklad produkt.

Fjärde året

På fjärde året får de som väljer det en fördjupad utbildning inom teknik

År 1 på teknikprogrammet

Under första året på teknikprogrammet så jobbar eleverna med gemensamma grundläggande gymnasiekurser. Fördjupningarna i olika inriktningar kommer sedan att väljas till år 2.

År 2 på teknikprogrammet

Under andra året på teknikprogrammet så jobbar eleverna mycket med kurser kopplade till den inriktning man valt. Man jobbar även i projektform med idé- och produktutveckling i Blixtlåset. Dessa idéer kan sedan även förverkligas och tas till marknaden i de UF-företag man driver i årskurs 3.

Inriktningar

Under andra året på teknikprogrammet så jobbar eleverna mycket med de kurser som är kopplade till den inriktning man valt. Antingen Informations- och medieteknik eller Design och produktutveckling

Informations- och medieteknik – 300p

Informations- och medieteknik är den andra inriktningen som finns i Boden. Inom denna inriktning ingår 3 kureser; Webbutveckling 1, Programmering 1 och Datorteknik 1a. Webbutveckling 1 behandlar de tekniker som används för att presentera och bearbeta information i webbläsaren samt utifrån dessa tekniker skapa och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer. Datorteknik 1a ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Kursen behandlar också grundläggande elektronikkunskaper. Programmering 1 behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.

Design- och produktutveckling – 300p

Design och produktuteckling är en av två inriktningar som finns i Boden. Inom denna inriktning ingår 4 kurser; Cad 1, Design 1, Konstruktion 1 samt Bild och form 1a1. Inom kursen Cad(computer aided design) lär man sig hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. Designkursen behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Konstruktion lär ut dig konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och användning. Inom kursen bild och form 1a1 utvecklar eleverna färdigheter om hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation.

År 3 på teknikprogrammet

I Trean på teknikprogrammet på Björknäsgymnasiet har man största delen UF företag. Man har även andra kurser som man har valt själv. Du lär dig om teknik och teknisk utveckling samt om teknikens roll i vårt samhälle. Du lär dig om hur fysik, matematik och kemi kan kopplas till teknik och tekniska processer.

Du lär dig om hela kedjan i utveckling av teknik, det vill säga att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna tekniska produkter. Du lär dig att skapa modeller och göra beräkningar i olika design- och beräkningsprogram.

Individuellt val 200 poäng

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder. Du kan läsa fler programspecifika kurser eller komplettera din högskolebehörighet, t.ex. med biologi 1 eller välja kurser bara av rent intresse. Vill du läsa språk steg 3 ska du anmäla det när du söker till teknikprogrammet.

Programfördjupningar 400 poäng

Här kan du välja mellan kurser som breddar och fördjupar din utbildning, ger ökad behörighet med matematik 4 och fysik 2 eller fler inriktningkurser.

År 4

Det fjärde året utbildar dig till gymnasieingenjör, vilket är en yrkestitel som blir allt mer och mer eftersökt på arbetsmarknaden

Teknikprogrammet – För dig som gillar att skapa saker!

Om du vill komma i kontakt med oss eller har fler frågor om teknikprogrammet, klicka på länken nedan.